Dundo Maroje

Komedija u tri čina.

22

Oktobar
1949
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Marin Držić. Scenografske skice: Milenko Šerban. Slikar kostima: Mira Glišić. Tehnički šef: Vojo Begović.

Uloge:

Dundo Maroje, dubrovački trgovac — Petar Begović; Maro, njegov sin —Vaso Perišić; Ugo Tedeško, njemački plemić — Petar Vujović; Bokčilo, sluga Dunda Maroja — Petar Spajić; Popiva, sluga Mara Marojeva —Petar Milosavljević; Pomet, sluga Uga Tedeška — Ivan Martinović; Ondardo de Augusto — Đoko Begović; Vlaho, mlad Dubrovčanin — Milan Pinterović; Laura, rimska kurtizana — Blaženka Katalinić; Petrunjela, njena služavka — Ana Milosavljević; Pere, Marova vjerenica — Lučka Simonuti; Baba, njena pratilica — Tea Pleciti.

Premijera:

Cetinje, 22/10/1949, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević