Dva cvancika

Šaljiva igra u četiri čina.

20

Mart
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Napisao: Milovan Glišić.

Uloge:

Vukoman – Rudolf Dir; Viliman – S. Tamindžić; Mića – Bogić Vojvodić; Kića – Milutin Stevanović; Pop Žućo – Milan Katinski; Sreski pisar – Dušan Milošević; Macan – g. Vlahović; Petar Smarlama – Dušan Milošević; Otaš – Ljubomir Tamindžić; Badžak – Dušan Milošević; Mileš – Đoko Begović; Stanko – g. Vlahović; Kenda – Milka Dir; Sinđa – Olga Moguš; Mara – Kaća Petrović; Sara – Dara Miletić.

Premijera:

Cetinje, 20/03/1911, 20:00 časova.