Dvije kristalne čaše

Drama u tri čina.

19

Oktobar
1958
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ivan Raos. Scenaristkinja i suflerka: Danica Mugoša. Tehnički  radovi pozornice:  Božidar Jabljan i Milenko Miranović. Kostimi: Ljubo Kadić. Osvjetljenje: Božidar Jablan.

Uloge:

Herman Miler, kapetan, islednik gestapoa — Nikola Vujanović; Žan-Pjer Linže, profesor Univerziteta Francuz — Dušan Popović; Njemac na straži — Božidar Jablan.

Ostale informacije:

Radnja se dešava negdje u Francuskoj 1943. godine.

Premijera:

Cetinje, 19/10/1958, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević