Dvije sirotice

Drama u pet činova, sedam slika, s pjevanjem.

01

Oktobar
1932
Dirigent
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Adolf Deneri – Etjen Pjestr. Muzika: Davorin Jenko.

Uloge:

Markiz de Prel – Dušan Popović; Gospodin Marten – Petar Spajić; Lafler – Đoko Begović; Frošarka – Milica Spiridonović; Žak – Miloš Rajčević; Hjer – Josip Petričić; Harijeta – Kosara Rajčević; Lujza – Leposava Kolarević; Mare – Stanko Kolašinac; Marijana – Paula Jesić; Građanin I – Božo Barović; Građanin II – Vaso Perišić; Policajac – Nikola Vujanović; Aržan – Miodrag Avramović; Markiz d'Estre – Vaso Kosić; Markiz d'Malj – Vaso Perišić; Julija – Koviljka Kolašinac; Floreta – Paula Jesić; Kora – Zlata Cvetković; Žljeta – Danica Tamindžić; Pikar – Aleksandar Cvetković; Grof Linijer – Rista Spiridonović; Grofica Dijana Linijer – Ivana Petri; Arman – Miodrag Avramović; Sluga – Vaso Perišić; Doktor – Milovan Radulović.

Premijera:

Cetinje, 01/10/1932, 20:00 časova.