Golemanov

Komedija u tri čina.

18

Januar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Stefan Kostov. Prevod: Siniša Paunović.

Uloge:

Golemanov – Jovan Jeremić; Golemanova – Mara Laner; Vena – Nada Het; Ljubomir – Ljubomir Pecović; Baba Gicka – Anđelija Krstić; Gorilkov – Marko Jelić; Ilijeva – Slavka Tošić; Krivodrenski – Petar Begović; Vladimirov – Mihailo Milićević; Čavdarov – Milan Tošić; Dragijeva – Vera Mihailović; Kirčev – Dragan Balković; Sivkov – Vaso Perišić; Petranova – Vjera Jelić; Petranov – Đoko Begović; Doktor Živkov – Milovan Radulović; Sluga – Nikola Vujanović.

Premijera:

Cetinje, 18/01/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević