Gorski vijenac

Istorijska drama

28

Juni
1891

O komadu:

Tekst: Petar II Petrović - Njegoš.

Uloge:

Vladika Danilo – L. Perović; Serdar Janko – R. Popović; Knez Rade – J. Pešić; Vuk Mićunović – P. Kaluđerović; Iguman Stefan – A. Jovićević.

Premijera:

Cetinje, 28/06/1888, 20:00 časova.