Građanska smrt

Drama.

19

Novembar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Paolo Đakometi.

Premijera:

Cetinje, 19/11/1911, 20:00 časova.