Hajduci

12

Maj
1891

O komadu:

Tekst: Jovan Sterija Popović.

Premijera:

Cetinje, 12/05/1891, 20:00 časova.