Hamlet

Tragedija u pet činova.

30

Septembar
1937
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Viljem Šekspir. Prevod: Laza Kostić.

Uloge:

Klaudije – Jovan Jeremić; Hamlet – Vitomir Bogić; Polonije – Marko Jelić; Laerte – Vitomir Kačanik; Horacije – Dušan Popović; Voltimand – Vaso Perišić; Rozenkranc – Aleksandar Radovanović; Gildenstern – Dragan Balković; Sveštenik – Đoko Begović; Marcelo – Mile Pani; Bernardo – Saša Branković; Duh oca Hamletova – Desimir Perišić; Prvi glumac – Milovan Radulović; Drugi glumac – Saša Branković; Prvi grobar – Nikola Mitić; Drugi grobar – Petar Begović; Paž I – Nada Het; Paž II – Mira Todorović; Gertruda – Cinta Aritonović; Ofelija – Nina Stimić; Glumačka kraljica – Ljubica Đokić; Dvorska dama – Vjera Jelić.

Premijera:

Cetinje, 30/09/1937, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević