Hasanaginica

Drama u tri čina.

20

Oktobar
1935
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milan Ogrizović.

Uloge:

Aga Hasanaga – Jovan Gec; Hasanaginica – Cinta Aritonović; Sultanija – Mila Gec; Fata – Maša Perenčević; Meho – Mala Ilinčić; Ahmed – Mali Jelić; Beg Pintorović – Milovan Radulović; Umihana – Lela Josipović; Imotski kadija – Miloš Jeknić; Tetka Hata – Jozefina Pepa; Tetka Aiša – Vjera Jelić; Ibrahim – Nikola Mitić; Husref – Jovan Tanić; Robinjica Vlahinja – Nada Dražić; Latifa – Desanka Petković; Husein – Marko Jelić; Svata starješina – Dušan Popović.

Premijera:

Cetinje, 20/10/1935, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević