Hasanaginica

Drama u tri čina.

05

Decembar
1956
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milan Ogrizović. Scenarista: Vojislav Milašević. Pomoćnik reditelja: Vehbija Džonlagić. Scenografija: Gojko Berkuljan. Sufler: Danica Mugoša. Kostimi: Milica Jablan i Ljubo Kadić. Osvjetljenje: Mihailo Lagator. Stolarski radovi: Danilo Pajević. Vlasuljar: Momčilo Stanić. Šef pozornice: Špiro Ćeranić.

Uloge:

Aga Hasanaga — Vaso Perišić; Hasanaginica — JelkaStojačić; Sultanija — Bosa Miljević; Fata — Gordana Gazivoda; Meho — Ljiljana Gazivoda; Ahmet — Dragan Gazivoda; Beg Pintorović — Nikola Vujanović; Zarithanuma — Vera Petković; Umihana — Desa Dimitrijević; Imotski kadija — Vehbija Džonlagić; Ibraim — Petar Mojaš; Husref — Stanislav Terzin; Robinjica Vlahinja — Milena Petrović; Latifa — Radmila Pajkić; Husein — Milorad Majić; Svata — Marko Martinović.

Ostale informacije:

Prvi i treći čin se događa na Hasanaginoj kuli, a drugi kod kuće Begovice Zarifhanume.

Premijera:

Cetinje, 05/12/1956, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević