Hasanaginica

Drama u tri čina.

24

Decembar
1961
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milan Ogrizović. Scenaristkinja: Danica Mugoša. Scenografi: Gojko Berkuljan - Ljubica Vujanović. Tehnički radovi na sceni: Božidar Jablan, Milenko Miranović i Blažo Jovićević. Šef pozornice: Božidar Jablan. Sufler: Danica Mugoša. Garderoba: Ljubo Kadić. Osvjetljenje: Mihailo Lagator.

Uloge:

Aga Hasanaga – Nikola Vujanović; Hasanaginica – Ljubica Vujanović; Sultanija – Ružica Đokić; Fata – Ljiljana Gazivoda; Ahmet – Đorđe Gubić; Beg Pinterović – Mateja Bradić; Umihana – Gordana Marković; Imotski kadija – Stanislav Goldner; Ibrahim – Boro Muhadinović; Husref – Nikola Rakočević; Robinjica Vlahinja – Desanka Uzelac; Latifa – Danica Vušurović; Husein – Božidar Pajkić; Svata starješina – Blažo Jovićević.

Ostale informacije:

Prvi i treći čin događa se na Hasanaginoj kuli, drugi kod kuće bega Pintorovića.

Premijera:

Cetinje, 24/12/1961, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević