Hasanaginica

Drama u tri čina.

20

Septembar
1931
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milan Ogrizović.

Uloge:

Aga Hasanaga – Jovan Gec; Hasanaginica – Ivana Petri; Sultanija – Leposava Kolarević; Fata – Nada Urban; Meho – Andrica Spiridonović; Ahmed – Olgica Spiridonović; Beg Pintorović – Milan Orlović; Umihana – Milica Spiridonović; Imotski kadija – Miodrag Avramović; Tetka Hata – Mara Orlović; Tetka Aiša – Koviljka Kolašinac; Ibrahim – Stanko Kolašinac; Husref – Aleksandar Cvetković; Robinjica Vlahinja – Paula Jesić; Latifa – Koviljka Kolašinac; Husejin – Đoko Begović; Svata starješina – Milovan Radulović.

Premijera:

Cetinje, 20/09/1931, 20:00 časova.