I u našem gradu

Komedija u tri čina.

06

April
1936
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Kalman Mesarić.

Uloge:

Blanka – Maša Perenčević; Mira – Nada Dražić; Nada – Mila Gec; Doktor Klek – Miodrag Avramović; Alojz – Jovan Tanić.

Premijera:

Cetinje, 19/04/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević