Jedinstven muž

Šala u tri čina.

27

April
1933
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: A. Valabreg.

Uloge:

Teofil Molivo – Stanko Kolašinac; Gospođa Molivo – Milica Spiridonović; Leoni – Leposava Kolarević; Alfred Žuvelen – Miodrag Avramović; Tibodije – Josip Petričić; Klementina – Kosara Rajčević; Komesar – Milovan Radulović; Klara – Zlata Cvetković; Viktor – Petar Spajić; Felicija – Milena Petrović.

Premijera:

Cetinje, 27/04/1933, 20:00 časova.