Jedna dobra komedija

Komedija u tri čina.

28

Mart
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Zigfrid Gajer.

Uloge:

Baron Alfred Romer – Dragan Balković; Gospodin fon Baltin – Milovan Radulović; Gospođa fon Baltin – Kaja Anđelković; Dezi – Nada Het; Marija – Slavka Tošić; Bastijen – Desimir Perišić; Konobar – Nikola Vujanović; Šofer – Petar Begović.

Premijera:

Cetinje, 28/03/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević