Jesenji manevar

Vodvilj s pjevanjem u tri čina.

04

Juni
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Karolj Bakonji. Muzika: Emerih Kalman.

Uloge:

Lonjaj – Ljubomir Micić; Treska – Dara Miletić; Baronica Riza – Mara Vučićević; Emeroh – Milutin Stevanović; Lerenti – Rudolf Dir; Elekeš – Ilija Vučićević; Valerštajn – Nikola Hajdušković; Maroši – J. Micić; Virag – Dušan Milošević; Turi – Đoko Begović; Lajoš – Bogić Vojvodić; Štarke – Ljubomir Tamindžić; Gospođa Bergen – Kaća Petrović; Kontesa Olga – K. Hajdušković; Prva gospođa – Milka Dir; Druga gospođa – J. Janković.

Premijera:

Cetinje, 04/06/1911, 20:30 časova.