Karlova tetka

Šala u tri čina.

24

Januar
1941
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Brandon Tomas.

Uloge:

Ser Fransis Česni – Milovan Radulović; Stiven – Marko Jelić; Džek – Ljubomir Pecović; Karlo – Mile Pani; Frokur – Stanko Buhanac; Dona Lucija – Mara Laner; Ela de la Hej – Majda Skrbinšek; Kiti – Kaja Anđelković; Ana – Gina Buhanac; Meri – Anđelija Krstić; Braset – Petar Begović.

Premijera:

Cetinje, 24/01/1941, 17:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević