Kartaš

Drama u tri čina, a šest slika.

13

Juni
1910

O komadu:

Tekst: Viktor Dikanž – Pjer Dino.

Uloge:

Baron Belen – V. Pejović; Đorđe – Milutin Stevanović; Amalija – Dara Miletić; Rajpn – Mihailo Kovačević; Varning – Mašo Petrović; Virhajm – Ljubomir Tamindžić; Alber – g. Glasović; Policijski činovnik – B. Bogdanović; Krčmar – Mihailo Kovačević; Krčmarica – Kaća Petrović; Lujza – gđa. Anđelković; Jovan – K. Martinović; Karlo – Pero Bogdanović; Putnik – Đoko Beg (Begović).

Premijera:

Cetinje, 13/06/1910, 20:30 časova.