Ko se boji Virdžinije Vulf?

02

Novembar
2021
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Edvard Olbi. Prevod: Željka Udovičić - Pleština. Asistenti reditelja: Hana Rastoder, Milo Vučinić. Kostimografija: Paolo Mađeli, Lina Leković. Dizajn svjetla: Paolo Mađeli, Mili Malović, Danilo Malović. Scenografija: Lorenco Banci, Marko Petrović - Njegoš. Kompozitor: Ljupče Konstantinov.

Uloge:

Ana Vujošević; Dejan Ivanić; Ana Vučković; Miloš Pejović; Frano Mašković

Ostale informacije:

“Savremenost ove predstave ogleda se i u tome što bez straha i vrlo nedvosmisleno najavljuje prodornu, agre­sivnu, na sve spremnu »novu« generaciju koja promoviše zamisao da je uspjeh mjerljiv isključivo kriterijima koje sa sobom donosi liberalni kapitalizam. Ipak, “Virdžinija Vulf“ pruža nam mogućnost individu­alnog bijega od društvenih konvencija, sugerišući nam da se još uvijek možemo zalagati za mogućnost izbora; za pravo na sopstvenu zbunjenost i ćutanje unutar civili­zacije koja insistira na komunikaciji buke; ohrabruje nas u pravu na postavljanje pitanja u svijetu koji takva pitanja izvrgava ruglu; u pravu na romantizam i melodramu u svi­jetu koji se stidi emocija.” (Željka Udovičić - Pleština)

Premijera:

Cetinje, 02/11/2021, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević