Kod bijelog konja

17

Juni
1938
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Oskar Blumental.

Premijera:

Cetinje, 17/06/1938, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević