Koštana

Komad iz vranjskog života u četiri čina s pjevanjem.

27

Septembar
1931
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Bora Stanković.

Uloge:

Hadži Toma – Milan Orlović; Stojan – Dušan Popović; Arsa – Rista Spiridonović; Mitka – Stanko Kolašinac; Marko - Milovan Radulović; Policaja – Petar Spajić; Pandur – Božidar Andrić; Kmet ciganski – Josif Petričić; Grkljan – Đoko Begović; Kurta – Aleksandar Cvetković; Kata – Ivana Petri; Stana – Leposava Kolarević; Vaska – Koviljka Kolašinac; Koca – Zlata Cvetković; Koštana – Paula Jesić; Salče – Milica Spiridonović; Magda – Mara Orlović.

Premijera:

Cetinje, 27/09/1931, 20:00 časova.