Kralj Betajnove

Drama u tri čina.

08

Maj
1947
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ivan Cankar. Scenograf: Savo Vujović.

Uloge:

Jozef Kantor — Vaso Perišić; Hana — Milena Filipović; Francka — Mira Gavrilović; Pepček — Ecija Đorđević; Nina — Lučka Simonuti; Krnec — Đoko Begović; Maks — Miodrag Gavrilović; Župnik — Petar Vujović; Franc — Radoje Gojkić; Sudija — Petar Begović; Pristav — Božidar Bulatović; Lužarica — Zora Crnogorčević; Sudijina žena — Jelisaveta Tomljanović; Koprivec — Ivo Martinović.

Premijera:

Cetinje, 08/05/1947, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević