Kvadratura kruga

Vodvilj u tri čina.

26

Septembar
1931
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Valentin Katajev. Preveo: Vuk Dragović.

Uloge:

Vasja – Aleksandar Cvetković; Abram – Josip Petričić; Tonja – Milica Šekulin; Ljudmila – Leposava Kolarević; Drug Flavije – Dušan Popović; Emaljen Černozjomni – Vaso Kosić; Komsomolka I – Nada Urban; Komsomolka II – Paula Jesić; Komsomolac I – Milan Orlović; Komsomolac II – Miodrag Avramović; Saša – Andra Spiridonović.

Premijera:

Cetinje, 26/09/1931, 20:00 časova.