Leptir

26

April
2016
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Aleksandar Radunović. Dramaturgija: Rajko Radulović. Scenografija: Andraš Urban. Muzika: Aleksandar Radunović. Kostimografija: Lina Leković.

Uloge:

Srđan Grahovac; Dejan Ivanić; Ana Vujošević.

Ostale informacije:

"Drama „Leptir” Aleksandra Radunovića beskompromisno dekonstruiše pojam porodice. Čovjek, unutar sopstvene nesposobnosti da se obračuna sa tradicionalnim pristupom društvu, nije u stanju da postane adekvatno “Ja”, autentično lice osnovne zajednice, da prihvati onog drugog, s kojim treba da čini onu prvobitnu ćeliju društva, koja svakako nije namijenjena za destrukciju već za stvaranje. Želimo se roditi, ponovo i ponovo. Ta želja, ipak se artikuliše u tom naboju rušenja svega onog ljudskog, koji inače ocjenjujemo pozitivno, kao osnovne vrijednosti čovjekovog postojanja. Rodimo se za svaku scenu. A radja se i zlo sa nama, unutar materice društva. Odgovoran je uvijek onaj drugi, i taj mora da strada." (Andraš Urban)

Premijera:

Cetinje, 26/04/2016, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević