Let iznad kukavičjeg gnijezda

10

Mart
2016
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ken Kesey. Dramatizacija: Diego de Brea - Stela Mišković. Kostimografija: Blagoj Micevski. Asistenti režije: Damjan Pejanović - Zoran Rakočević.

Uloge:

Srđan Grahovac; Dejan Ivanić; Jelena Simić; Branimir Popović; Karmen Bardak; Dušan Kovačević; Goran Vujović; Marko Todorović; Omar Bajramspahić; Želimir Šošo; Momčilo Pićurić; Zoran Rakočević; Anđelija Rondović; Aleksandar Gavranić.

Ostale informacije:

Let iznad kukavičjeg gnijezda" je vrlo tematska igra o sveopštem stanju svijesti, o ljudskoj nemoći u modernom svijetu apsurdnih mehanizama kontrole i upravljanja, kapitala i politike... o savremenom svijetu punom tjeskobe, stega, bezumnosti i bezizlaznosti. O bolnoj vezanosti čovjeka svojom ličnom nesrećom zbog koje se ne može odbraniti od duhovnog pada, o čovjeku koji, kao u izolacionoj komori, neprobojnoj za pokušaje pobune i bijega, životari kao živ leš, zakopan u manipulacijama i spletkama sistema i vlasti...Aali tekst još uvijek traži i govori o tome da vrijedi pokušati i da je čovjek iako duboko ogrezao u društvenu i duhovnu krizu, još uvijek jedini koji sa kritičkim i borbenim duhom, sa strašću, strahom i hrabrošću, sa ljubavlju i mržnjom, da je čovjek još uvijek jedina nada, novog, drugačijeg, boljeg. Osim dobra i zla, još uvijek postoji i optimizam koji otvara zenit za budućnost, jer - ko sumnja u svoju moć, nije više moćan i ko sumnja u vjeru, nije više vjernik.

Premijera:

Cetinje, 10/03/2016, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević