Lukrecija Bordžija

06

Februar
1938
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Viktor Igo.

Premijera:

Cetinje, 06/02/1938, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević