Lukrecija Bordžija

Drama u tri razdjela, a pet činova.

29

Januar
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Viktor Igo. Preveo: M.A. Subotić.

Uloge:

Dona Lukrecija Bordžija – gospođa Jovanović; Don Alfonzo od Este – Ljubomir Micić; Đenaro – Dragutin Burzan; Gubeta – Mara Vučićević; Mafijo Orzini – gospodin Pavićević; Jepo Livereto – Kosta Jovanesković; Don Apostolo Gacela – Nikola Marić; Askanio Petrući – Đoko Beg (Begović); Oloferno Viteloco – Niko Keljević; Rustigelo – Dušan Milošević; Astolfo – Đoko Beg (Begović); Knjeginja Nergroni – gospođa Pavićević; Vratar – gospodin Vujović.

Premijera:

Cetinje, 29/01/1912, 20:00 časova.