Maksim Crnojević

Tragedija u pet činova, s pjevanjem.

14

Februar
1884

O komadu:

Napisao: Laza Kostić.

Uloge:

Dužde od Mletaka – Špiro Ognjenović; Đorđe – Niko Tatar; Anđelija – Gorde Vukotić; Fileta – Marija Petrović; Ivo Crnojević – Jovan Pavlović; Jevrosima – Mila Pavlović; Maksim – Blažo Petrović; Miloš Obrenbegović – Novica Kovačević; Jovan – Špiro Popović; Ilija Liković – Marko Leković; Milić Šeremetović – Vaso Piper; Đuro Kujundžić – Milo Martinović; Nenad Bojmir – Simo Martinović; Radoje Crnogorac – Radoje Roganović; Prva obrazina – Božo Novaković; Druga obrazina – Nikola Brzuta; Vinonoša – Đuro Cerović.

Premijera:

Cetinje, 14/02/1884.