Mala komedija

Komedija u tri čina.

17

Septembar
1935
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Sigfrid Gajer.

Uloge:

Baron Alfred Romer – Miodrag Avramović; Fon Baltin – Radenko Almažanović; Gospođa Fon Baltin – Jolanda Ganije; Dezi – Nada Dražić; Marija – Mila Gec; Bastijan – Jovan Tanić; Kelner – Dušan Popović; Šofer – Milan Radulović.

Premijera:

Cetinje, 17/09/1935, 20:00 časova.