Mamzel Nituš

28

Januar
1933
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Anri Melak - Albert Milo

Premijera:

Cetinje, 28/01/1933, 20:00 časova.