Marija i Marta

13

Februar
1937
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Rade Pregarac.

Premijera:

Cetinje, 13/02/1937, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević