Marija kći puka

15

Oktobar
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Fridrih Blum. Muzika: Doniceti.

Premijera:

Cetinje, 15/10/1932, 20:00 časova.