Matura

Komad u tri čina.

22

Januar
1946
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Laslo Fodor. Preveo: R. Vesnić. Scenograf: Savo Popović.

Uloge:

Dr Hofenrajh, direktor gimnazija — Miloš Jeknić; Dr Cibula, profesor filozofije — Petar Begović; Dr Vilfinger, profesor jestastvenice — Nikola Vujanović; Dr Fenc, Dr Federa, profesori — Đoko Begović, Nikola Boljević; Dr Edmund Spindler, prof. matematike — Desimir Peričiš; Dr Kotilda Vimer, profesor — Saveta Beatović; Dr Ana Mate, profesorica — Mila Ercegović; Ema Kern, nastavnica gimnazije — Maca Milosavljević; Keti Sajdl, Dora Peseker, Frici Falk, Lujza Klajn, učenice VIII razreda — Nataša Medović, Lučka Simonuti, Ksenija Kuruzović, Olga Brajičić; Anton, školski poslužitelj — Petar Spajić; Oto Krajdl — Vlado Jablan.

Premijera:

Cetinje, 22/01/1946, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević