Mejrima

Tragedija u pet činova.

30

Maj
1910

O komadu:

Napisao: Matija Ban.

Uloge:

Ali-paša – Mašo Petrović; Mejrima – gđa. Anđelković; Osman beg – Ljubomir Tamindžić; Ćamil beg – Mihailo Kovačević; Durat beg – Đ. Barović; Rustan beg – g. Glasović; Novko – K. Martinović; Živan – Milutin Stevanović; Ljubica – Dara Miletić; Arambaša – V. Pejović; Radat – Milutin Tamindžić; Jakša – Dušan Milošević; Milutin – Đoko Beg (Begović); Vuk – Pero Bogdanović; Šerifa – Kaća Petrović; Tamničar – B. Bogdanović.

Premijera:

Cetinje, 30/05/1910, 20:30 časova.