Miloš u Latinima

14

Januar
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milorad Popović Šapčanin.

Premijera:

Cetinje, 14/01/1912, 20:00 časova.