Moje bebe

Komedija u tri čina.

26

Mart
1936
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Marison.

Uloge:

Alfred Hardi – Jovan Tanić; Kiti – Nada Dražić; Džimi – Nikola Mitić; Egi – Maša Perenčević; Tajnik – Vaso Perišić; Majka – Desanka Petković; Megi – Milka Veselinović; Otac Megin – Emil Kutjara; Prvi policajac – Dušan Popović; Drugi policajac – Milovan Radulović.

Premijera:

Cetinje, 26/03/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević