Moral gospođe Dulske

Filistarska tragikomedija u tri čina.

16

Septembar
1931
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Gabrijela Zapoljska. Preveo: Julije Benešić.

Uloge:

Gospođa Dulska – Milica Spiridonović; Gospodin Dulski – Stanko Kolašinac; Zbiško – Miodrag Avramović; Neša – Nada Urban; Mela – Mila Gec; Juškijevička – Ivana Petri; Stanarka – Koviljka Kolašinac; Tadrahova – Mara Orlović; Hanka – Paula Jesić.

Premijera:

Cetinje, 16/09/1931, 20:00 časova.