Muva

Šala u jednom činu.

18

Juni
1944
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić.

Uloge:

Sreski načelnik – Vaso Perišić; Praktikant – Branko Vujović; Pandur – Boško Filipović; Žena – Ivanka Boljević.

Premijera:

Cetinje, 18/06/1944, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević