Muzikalno-dramska scena

Dešava se u logoru crnogorskom.

22

April
1892

O komadu:

Muzika: Robert Tolinger. Stihovi: Filip Kovačević.

Uloge:

Prvi vojnik – Krivokapić; Drugi vojnik – Ć. Bazović; Stražar – M. Lakičević; Serdar Milija – Špiro Ognjanović; Serdar Pero – Milo Martinović; Mladi Pero – P. Martinović; Mladi Jovo – J. Vukotić; Mladi Milija – S. Bracanović; Mladi Rade – Đ. Jakšić.

Ostali učesnici:

Zbor vojnički – učenici II, III i IV razreda Gimnazije. Zbor dječaka – učenici I razreda Gimnazije.

Premijera:

Cetinje, 22/04/1892.