Na dnu

04

Mart
1939
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Maksim Gorki.

Premijera:

Cetinje, 04/03/1939, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević