Naliv pero

Komedija u tri čina, pet slika.

13

Septembar
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ladislav Fodor.

Uloge:

Ernest Faber – Miloš Rajčević; Marija – Ivana Petri; Rudolf Rund – Miodrag Avramović; Lili – Leposava Kolarević; Šarl Urban – Josip Petričić; Gospodin Punš – Aleksandar Cvetković; Gospođa Veseli – Kosara Rajčević; Doktor Glik – Milovan Radulović; Beti – Zlata Cvetković; Gospođica Greta – Koviljka Kolašinac.

Premijera:

Cetinje, 13/09/1932, 20:00 časova.