Negdje u Moskvi

Pozorišna igra u dva čina i 10 slika.

07

Decembar
1946
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Mihail Červinski - Vladimir Mas. Prevod: Milivoj Sokolović. Muzika: E. Koršoša. Dirigent: J. Milošević. Scenograf: Savo Vujović.

Uloge:

Meljnikov Vasilije Ivanović, poručnik — Miloš Jeknić; Kovaljenko Stjepan Afanasjević, nosač — Desimir Perišić; Njura, studentkinja — Blaženka Katalinić; Smirnov, radnik — Radoje Gojkić; Smirnova, njegova žena — Maja Trakić; Ana, kontraavionka — Nataša Medović; Smirnova, Ana Petrovna — Zlata Kujačić; Smirnov, njen muž — Petar Begović; Smirnova, Ana Petrovna, mati Njurina — Saveta Beatović; Karpova Nada, Vetra, kontraavionke — Ivona Grinbaum, Branka Crnomarković; Putnik — Boško Filipović; Djevojka, milicioner — Ecija Saso; Prva saradnica prijavnog ureda — Branka Crnomarković; Druga saradnica prijavnog ureda — Tea Pleciti.

Premijera:

Cetinje, 07/12/1946, 20:00 časova.