Niz bisera

Ozbiljna igra u dva razdjela s pjevanjem, kasnije gluma u tri čina.

28

Januar
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: K. Holtaj.

Premijera:

Cetinje, 28/01/1912, 20:00 časova.