Obećana zemlja

Dramski triptihon - prolog i 11 slika.

15

Mart
1941
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Borivoje Jevtić.

Prolog / uloge:

Frojlajn – Vjera Jelić; Gospodin u fraku – Petar Begović; Mali čovjek iz malog naroda – Mile Pani.

Triptihon / uloge:

Petar Kočić – Nikola Vujanović; Vladimir Gaćinović – Milovan Radulović; Gavrilo Princip – Vladimir Jablan; Dušan Mihailović – Ljubomir Pecović; Graf Berhtold – Vitomir Bogić; Konrad fon Hecendorf – Milan Tošić; Vitez fon Bilinski – Marko Jelić; Berhtold Molden – Dušan Popović; Isidor Benko – Đoko Begović; Aleksije Fajhtinger – Stanko Buhanac; Stanodavka – Anđelija Krstić; Policijski agent – Božo Simović; Mihailo Pušara – Mile Pani; Svetolik Davidović – Stanko Buhanac; Jovan Varagić – Milan Tošić; Djevojka – Anica Buhanac; Poslužitelj – Dragoslav Dukić; Korektor – Milo Vukanović; Prvi prolaznik – Gojko Milić; Drugi prolaznik – Vojislav Tamindžić; Fon Vizner – Dušan Popović; Doktor Gerde – Ratomir Grašić; Čabrinović – Milan Tošić; Rudolf Cistler – Milovan Radulović; Aloiz Kurinaldi – Đoko Begović; Državni tužilac – Nikola Vujanović; Stari ključar Čeh – Petar Begović; Oficir – Vaso Perišić; Doktor Papenhajm – Marko Jelić.

Premijera:

Cetinje, 15/03/1941, 18:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević