Običan čovjek

Šala u tri čina.

27

Oktobar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić.

Premijera:

Cetinje, 27/10/1911, 20:00 časova.