Običan čovjek

Šala u tri čina.

09

Januar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić.

Uloge:

Arsa Milićević – Milovan Radulović; Marija – Anđelija Krstić; Dušan – Mile Pani; Zorka – Nada Het; Vićentije – Mihailo Milićević; Sofija Damjanović – Mara Laner; Žarko – Dragan Balković; Jovanče – Marko Jelić; Persa – Vjera Jelić; Nikola – Nikola Vujanović.

Premijera:

Cetinje, 09/01/1940, 16:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević