Odrpanci

Drama u tri čina.

18

Oktobar
1947
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Matej Bora. Scenograf: Savo Vujović.

Uloge:

Rutar, mlinar u Globokom — Radoje Gojkić; Neža, njegova žena — Nada Prvulović; Vida, njihova kći — Lučka Simonuti; Lenka, seoska đevojka — Mira Gavrilović; Ferlež, mlinarev pomoćnik — Dušan Đorđević; Dr. Mrož, partizanski ljekar — Miloš Jeknić; Mihol, partizan — Miodrag Gavrilović; Črešnik, željezničar —Đoko Begović; Nepoznati — Petar Vujović; Susjeda — Jelisaveta Tomljanović

Premijera:

Cetinje, 18/10/1947, 19:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević