Oganj i pepeo

Drama u tri čina.

30

Novembar
1949
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Mira Pucova. Dekor izradio tehnički kolektiv. Tehnički šef: Vojo Begović.

Uloge:

Senator — Petar Begović; Tanja, njegova kći — Ana Milosavljević; Sava, njegov nećak — Ivan Martinović; Iris, njegova nećakinja —Smilja Matić; Predsjednik Tojan, rentier — Petar Vujović; Dr. Belić, odvjetnik i političar — Milan Pinterović; Padre Giovanni, svećenik u talijanskoj vojsci — Dušan Đorđević; France Martel, kurir iz Londona — Vaso Perišić; Dr. Sonc, liječnik — Đoko Begović; Rob, kućepazitelj kod senatora — Petar Spajić, Časna sestra, bolničarka — Lučka Simonuti.

Premijera:

Cetinje, 30/11/1949, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević