Opera za tri groša

15

Juni
2014
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Bertold Breht. Dramaturgija i koreografija: Katja Legin. Asistenti reditelja i dramaturga: Mirjana Medojević, Mirko Radonjić. Scenografija i dizajn svijetla: Tomi Janežič. Asistent na scenografiji i izradi elemenata scenografije: Saša Anđelić. Kostimografija: Marina Sremac. Autor zvučne kompozicije: Tomaž Grom. Prevodilac: Nataša Božović

Uloge:

Mekit, zvani Meki Nož — Srđan Grahovac; Džonatan Džeremaja Pičam — Boris Isaković; Silija Pičam — Jasna Đuričić; Podzemna Dženi — Geno Lehner; Poli Pičam — Karmen Bardak; Braun Filč — Miloš Pejović; Lusi — Julija Milačić; Suki Todri i druge uloge — Katarina Krek; Lusi — Olivera Tičević.

U ostalim ulogama:

Nataša Božović, Lidija Dedović, Jelena Vujović, Mirjana Medojević, Aleksandar Anđelić, Rajko Radulović, Dragan Sjekloća, Goran Radović, Željko Milošević, Vlado Borozan, Mirko Radonjić.

Ostale informacije:

“Teme bogatstva i siromaštva, malograđanskog licemjerja, korupcije institucija, iskorištavanja radnika, ličnog interesa, pohlepe i ne manje važno konvencije pozorišnog medija, su prisutne i utkane u sam komad. Predstava pored nabrojanih tema, otvara i pitanja odnosa Zapada i Balkana, odnosa prema Drugom, temu zida kao simbola, temu utopije i reflektuje vrijeme Vajmarske republike. Breht je kao jednu od najbitnijih strategija epskog teatra, kao specifičan postupak alijenacije, naglašavao istorizaciju; glumcima je predlagao da dešavanja u drami igraju kao istorijske događaje, a dešavanja svojih drama je premještao u minule istorijske periode i druge djelove svijeta. Svjestan je bio da gledalac specifičnosti svog vremena opaža i prepoznaje tek kad su u drugom kontekstu, izvan njegove istorijske realnosti. Postupkom alijenacije gledalac događaje, društvene odnose i odluke likova ne vidi više kao samopodrazumijevajuće i univerzalne, nego ih prepoznaje kao specifične za određeno vrijeme i okolnosti, čime shvata da mogu biti i drugačije. Istovremeno, Breht istrajava u tome da reditelj treba da bira čitanje, interpretaciju drame koja se tiče njegovog vremena. Predstava upravo upotrebljava oba postupka, kako istorizaciju (slijedeći dramu), tako i aktuelizaciju (naglašavajući teme specifične za današnje vrijeme).” (Katja Legin)

Premijera:

Cetinje, 15/06/2014, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević